חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
03-9046070
כניסה למועדון לקוחותדלג על כניסה למועדון לקוחות כניסה למועדון לקוחות

כניסה למועדון לקוחות

ביטוח תאונות אישיות ואי כושר עבודה

ביטוח תאונות אישיות – ההגנה האישית שלכם

תאונות עלולות להתרחש לכולנו. במקרה של פגיעה גופנית עלול להיפגע, כושר העבודה, באופן זמני או חס וחלילה לצמיתות. אנחנו בקולקטיב הארצי, מבינים את זה ומציעים לכם ביטוח תאונות אישיות המעניק לכם פיצוי במקרה של תאונה שבעקבותיה נגרמו מוות, נכות צמיתה או אובדן כושר עבודה זמני.

ביטוח תאונות אישיות – כל מה שמגיע לכם

ביטוח תאונות אישיות כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:

·         כיסוי למקרה תאונה בה נגרמה למבוטח תוך שנה מיום התאונה נכות רפואית מלאה או חלקית לצמיתות.

·         כיסוי לאובדן כושר עבודה באופן זמני כתוצאה מתאונה, למי שלא יוכלו לעסוק בעבודתם בעקבות התאונה, לתקופה של עד 104 שבועות עקב מקרה אחד או עקב כל המקרים בתקופת הביטוח.

·         כיסוי למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה. 

שני יתרונות נוספים:

·         תשלום התגמול יינתן לכם בפשטות ובנוחות תוך 30 יום מרגע העברת המסמכים הנדרשים במקרה מוות מתאונה ישולמו תגמולי הביטוח ליורשי המבוטח שיקבעו על ידו מראש.

·         הביטוח תקף גם בחו"ל.

עיקרי התכנית

·         כיסוי פגיעה גופנית מתאונה אשר גרמה למוות, נכות מלאה או חלקית למבוטח, במהלך שנה מיום התאונה.

·         תשלום תגמולי ביטוח למוטבים או ליורשים של מבוטח שנפטר עקב תאונה (חשוב לציין בעת עריכת הביטוח את שמותיהם המלאים של של המוטבים).

·         תשלום תגמולי ביטוח למבוטח שלקה באי כושר עבודה, למשך תקופה של עד 104 שבועות. כתוצאה ממקרה אחד או כתוצאה מכל המקרים במשך תקופת הביטוח.

·         תשלום תגמולי הביטוח תוך 30 יום מקבלת המסמכים הדרושים.

·         הביטוח תקף גם במידה והמבוטח נמצא בחו"ל.

ביטוח תאונות אישיות, ללא ספק, חשוב לכולנו

צור קשרדלג על צור קשר

במה אתה מתעניין?

checked
עבור לתוכן העמוד