חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
03-9046070
כניסה למועדון לקוחותדלג על כניסה למועדון לקוחות כניסה למועדון לקוחות

כניסה למועדון לקוחות

ביטוח מבנה ותכולה

ביטוח מבנה ותכולה (הגדל)

ביטוח דירה

ביטוח דירה נועד לכסות את דירתכם בפני סיכונים שונים כגון:
אש, ברק, התפוצצות, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה ועוד.

ביטוח דירה מורכב משני פרקים עיקריים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה.

ביטוח מבנה מכסה את הקירות וצמודותיהם כגון ארונות קיר ומטבח, מזגנים וכו' כנגד הסיכונים הנ"ל.

ביטוח תכולה מכסה את פריטי התכולה הנמצאים בדירה כנגד אותם סיכונים .

בשנים האחרונות מאפשרות חברות ביטוח שונות לרכוש ביטוח תכולה על בסיס כל הסיכונים שהינו ביטוח נרחב ביותר
המכסה כל נזק תאונתי שאירע לתכולה למעט כמה נזקים המוצאים במפורש מכלל כיסוי ביטוחי.
כך, לדוגמא, במסגרת כיסוי כל הסיכונים מכוסים גם נזקי שבר.

פוליסת ביטוח דירה מכסה בדרך כלל תכשיטים בשיעור 10% מסכום ביטוח התכולה על בסיס כל הסיכונים, דהיינו התכשיטים
מכוסים בכל מקום בשטח מדינת ישראל גם כנגד אבדן.
ניתן לבטח תכשיטים בסכומים גבוהים יותר תמורת תשלום נוסף.
על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם, חשוב שתהיה הערכת תכשיטים, של מעריך או צורף מוסמך, שאם לא כן יפגע הכיסוי
הביטוחי.
כיום נוהגות רוב חברות הביטוח להעניק כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים בשיעור 20% מסכום ביטוח התכולה, כאשר הדירה
מצויה בקומת ביניים או כשהתכולה מבוטחת על בסיס כל הסיכונים.

ניתן לבטח חפצים מסוימים בביטוח כל הסיכונים כגון מצלמות ומחשבים ניידים שיכוסו גם בעת הימצאם מחוץ לדירה בכל
שטח ישראל, גם כנגד אבדן או שבר.
הביטוח לא יחול בעת הימצאותם של הפריטים הללו ברכב בלתי מאויש.

מבוטחים המפעילים עסק מדירתם, יכולים להרחיב את הפוליסה לכסות פעילות עסקית. במסגרת כיסוי זה יבוטח הרכוש השייך
לעסק וכמו כן צד שלישי בגין פעילות העסק וחבות מעבידים בגין עובדיו.
הרחבת פעילות עסקית בפוליסת ביטוח דירה מוגבלת לסוגי עסקים שונים כגון מרפאה, משרד וכדו'.

כמו כן מעניקה פוליסת ביטוח דירה כיסויים נוספים כגון כיסוי צד שלישי שנועד לבטח את אחריותכם במקרה של נזק גוף או
רכוש לצד שלישי וכן כיסוי חבות מעבידים שנועד לכסות את אחריותכם בגין נזק גוף לעובד/ת משק הבית.

צור קשרדלג על צור קשר

במה אתה מתעניין?

checked
עבור לתוכן העמוד